Rady podložené Investicemi 

Vědecký přístup, pokročilé technologie a zkušenosti zhodnocují vaše investice a dokáží je ochránit i v krizi

Klíčové vlastnosti

 

Věda

Destilací 40 let akademického výzkumu vznikla investiční strategie testovaná za všech představitelných tržních podmínek.

Technologie

Díky moderní výpočetní technologii posuzujeme tisíce investičních příležitostí a automaticky investujeme do těch nejzajímavějších.

Na vlastní kůži

Spravujeme svůj kapitál stejně jako váš. Náklady nad 1 % platí zakladatelé fondu z vlastních zdrojů (Clean Fees). Nemáme střet zájmů.

Umělá inteligence používaná v Pravda Capital

Případová studie ke stažení

Případová studie o účinnosti a stabilitě naší investiční strategie. Studie je založena na skutečných číslech a skutečných vstupních i výstupních datech.

* Pokrýváme veškeré náklady přesahující 1 %, takže se investorům neúčtují žádné další poplatky.

Mise Pravda Capital

Měníme způsob, jakým lidé zvětšují, chrání a užívají své bohatství.