O firmě

Pravda Capital

Děláme to, co milujeme

Příběh Pravda Capital

Pravda Capital se zabývá správou aktiv a poradenstvím a má v oblasti komplexních financí 20letou historii. Tato zkušenost se odráží v našich schopnostech a hodnotách.

Během posledních dvaceti let jsme se postupně vyvinuli z M&A poradce přes obchodníka s cennými papíry a energiemi v hedge fond pro rodinu a přátele, až konečně po licencovaný hedge fond spravující kapitál svých klientů. Nebylo to jednoduché.

Začali jsme v roce 2003 jako M&A  butik. Realizovali jsme mnoho komplikovaných transakcí v oblasti střední a východní Evropy v hodnotě několika miliard korun. Patří mezi ně akvizice, kterou Orco koupilo IPB Real, v té době největšího developera rezidenčních nemovitostí, a také finanční rekonstrukce a prodej společnosti Aliatel, v té době největšího soukromého poskytovatele telekomunikačních služeb. V roce 2005 jsme začali obchodovat v oblasti zelené energie, převážně emisí, kde jsme byli v oblasti střední a východní Evropy po několik let hlavním hráčem, obchodujícím miliardy eur se stovkami klientů. V květnu 2006 jsme byli první na světě, kdo správně předpověděl kolaps trhu s emisemi. V roce 2017 jsme tento trh opustili kvůli jako spolitizovanosti.

Od té doby jsme se plně soustředili na vývoj naší automatické investiční strategie a odpovídajících podpůrných služeb. Ačkoli jsme hedge fond založili už v roce 2009, dlouho jsme ho měli jen pro rodinu a přátele. I když měl lepší výsledky než indexy ve střední a východní Evropě, bylo nutné investovat do výzkumu, abychom mohli obchodovat na světových trzích a uspět u náročné světové klientely.

Přestože jsme v roce 2019 obdrželi licenci samosprávného fondu profesionálních investorů (Professional Investment Fund, PIF), nabízejícího plně automatizovanou globální investiční strategii založenou na kombinaci teorie oceňování aktiv, strojového učení (machine learning) a rigorózního empirického testování, tak jsme se v roce 2020 rozhodli tento fond veřejnosti nenabízet.

K tomuto težkému rozhodnutí nás vedly následující důvody: (1) epidemie COVID 19 byla místo ozdravné krize a systémových celospolečenských změn ve společnosti řešena bezprecedentními a převážně slepými injekcemi likvidity spojené se všeobecným zkreslením chapání rizika mezi investory, podnikateli a růstem národních dluhů i rozvah jejich centrálních bank, tj. "s návratem do nového normálu", (2)  valuace trhu se tak dostaly do rozporu se stupňujícimi se riziky a např. Shiller PE (jeden z mála spolehlivých indikátorú budoucí návratnosti) naznačuje zanedbatelnou návratnost v nejbližsích dekádách, oproti tomu rizika se výrazně akumulovala v tom, jak dluhy významných rozvinutých ekonomik překročily 100% GDP, (mnohdy na více než dvojnásobek Maastrichtských kriterií, jako by ta byla trapnou formalitou) jejich centrální banky se nafoukly na desetinásobky, liberálním světem otřásají jak populismus tak i válečné konflikty nevídané v posledních 30 letech (býčího trhu), a .... změna klimatu, patrně riziko zdaleka největší, je stále zanedbávána jako vědecký laboratorni experiment,  (3) Malta, kde jsme měli licenci, prošla extremním regulatorním otřesem, který poškodil naši důveru v tuto jurisdicikci a naší schopnost provozovat takto komplexní strategii v takto nestabilním prostředí. 

Byť stále věříme, že vyvinutá strategie je zajimavá pro přiměřeně zdravý globální trh, tak jsme nuceni počkat, až se ukazatele jako např. Shiller PE vrátí do přiměřených hodnot. Mezitím pracujeme na  investicích mimo veřejný trh a některých výmečných situacích na nich.

Nejsme jen stroje

Jan Pravda - CEO Pravda Capital

Jan Pravda

Jan vystudoval geofyziku na Karlově univerzitě a finance na Cornell University v New Yorku v USA. V roce 2009 Jan založil hedgeový fond s dlouhodobým cílem vyvinout investiční strategii výjimečné kvality, kterou mohou později nabídnout investorům. Od svého založení překonal fond relevantní indexy střední a východní Evropy o marži vyšší než 10% ročně. Svůj benchmark, globální long-short strategii, překonal fond i v letech 2016 a 2017. Před založením společnosti působil jako ředitel a člen představenstva Patria Finance a získal zkušenosti s globálním investičním bankovnictvím u Merrill Lynch a Credit Suisse First Boston v Londýně a New Yorku. Jeho první zkušenosti s matematickým modelováním byly na počátku 90. let v geofyzikální praxi a na akademické půdě v USA.

Případová studie ke stažení

Případová studie o účinnosti a stabilitě naší investiční strategie. Studie je založena na skutečných číslech a skutečných vstupních i výstupních datech.

* Pokrýváme veškeré náklady přesahující 1 %, takže se investorům neúčtují žádné další poplatky.

Naše mise

Chceme lidem pomoci transformovat způsob, jakým hromadí, chrání, množí a užívají své bohatství.

Naše hodnoty

 • Uvědomujeme si rizika:
  Děláme důkladné přípravy, zvažujeme, co vidíme (a co ne), zaujímáme postoje. Neuspokojíme se s dostatečně dobře. Děláme vše, co je v našich silách.
 • Tvrdě pracujeme, učíme se, rosteme:
  Učíme se praxí, a ceníme si iniciativy a osobního růstu (čteme, posloucháme, pracujeme, spolupracujeme, dokončujeme a znovu pracujeme).
 • Respektujeme:
  Podporujeme a respektujeme naše spolupracovníky, komunitu a přírodu.
 • S klientem na jedné lodi:
  Definujeme sdílené cíle a pracujeme jako tým k jejich dosažení.
 • Komunikace na prvním místě
  Nejprve posloucháme, potom mluvíme, spolupracujeme a sdílíme názory.