FAQs 

Pravda Capital

  Časté otázky a odpovědi 

Klíčová čísla naší investiční strategie

1. Máte do této strategie investován vlastní kapitál?

Samozřejmě že ano. Věříme, že sami na sobě praktikovat to, co říkáme, je v tomto odvětví zásadní. Pravda Capital vznikl jako rodinný fond, ve kterém již více než 10 let úspěšně spravujeme vlastní peníze. Nyní jsme však dosáhli bodu, kdy máme něco výjimečného. Dokud jsme nevěděli, že máme něco skutečně cenného, nezvali jsme veřejnost, aby s námi investovala. Nyní po 10 letech potu a slz věříme, že už s čistým svědomím můžeme tento unikátní produkt nabídnout.

2. Maximalizujete zisk za každou cenu?

Ne, nemaximalizujeme okamžitou návratnost za každou cenu. Naopak, maximalizujeme dlouhodobě naše Sharpe ratio (Sharpe ratio porovnává návratnost s rizikem (volatilitou) fondu) a zároveň vyžaduje dostatečnou výši návratnosti. Na rozdíl od těch, kteří honí okamžité výnosy pomocí pákového efektu nebo zběsilého obchodování, my používáme výzkum, testování, data a technologie.

3. Co přesně je kvantitativní fond?

Kvantitativní fond je fond, který činí investiční rozhodnutí pouze na základě statistického a matematického modelu spočítaného na výkonných počítačích. Ke změnám strategie dochází pouze prostřednictvím revize těchto modelů.

4. Děláte vysokofrekvenční obchodování?

Vůbec ne, naše portfolio se kompletně obmění přibližně jednou za rok. Intenzita naší práce není ve frekvenci obchodování, ale v analýze. Analýza probíhá neustále, ale obchodujeme jen v ty nejvýhodnější okamžiky. Jsme vlastně opak, nízkofrekvenční investování.

5. Proč by měl kvantitativní fond pracovat lépe než odborný investiční poradce, makléř nebo makléřský systém?

Vidíme pro to dva hlavní důvody. Zaprvé, jak je zdokumentováno v akademické literatuře, lidé jsou náchylní k mnoha předpojatostem, které mají negativní dopad na jejich rozhodování. S takovými zkresleními se setkáváme v našem každodenním životě, ale když jsme jim vystaveni při řešení velmi velkých a složitých úkolů, mohou mít fatální dopad na výsledky. Kvantitativní přístup eliminuje tento typ lidské chyby. Za druhé, finanční systém je nesmírně složitý, snad stejně složitý jako samotný pozorovatelný vesmír. Moderní finance se tedy podobají kosmologii více než účetnictví nebo ekonomii. Kvantitativní přístup nachází vztahy, které jsou pro lidské oko pro samou velikost problému neviditelné.

6. Můžete zaručit zisk?

Jak řekl Benjamin Franklin, v životě jsou jisté pouze dvě věci: smrt a daně. Žijeme v nejistém světě a jakékoli záruky mají pouze pravděpodobnostní charakter. Na základě našeho výzkumu však můžeme hovořit o minimálním počtu let, které jsou nezbytné pro to, aby investor měl pozitivní výnos. Z tohoto důvodu doporučujeme investovat nejméně tři roky.

7. Je ten pravý čas investovat do akcií?

Obecným pravidlem je, že časování trhu je velmi obtížné, ne-li nemožné. Jak je uvedeno v Asness et al. (2017), oportunistické časování trhu je jedním z důvodů, proč je návratnost jednotlivých účtů investorů (kteří se pokoušejí časovat trh) nižší než návratnost akciových indexů (o mnoho procentních bodů ročně). Odpověď zní, že téměř nikdy nevíte, zda je dobrý nebo špatný čas investovat. Je lepší využít jiné iregularity na trhu, než se snažit investovat ve správný čas.

8. Jak je to s cenou akcií nyní? Nejsou akcie nyní příliš drahé?

Ačkoli vztah mezi oceňováním akciového trhu a následnými výnosy byl zdokumentován v akademické literatuře, využití tohoto vztahu se ukázalo jako zrádný úkol. Máme tedy jiný názor: abychom zajistili stabilnější výkon během celého tržního cyklu (včetně poklesů na trhu), vytváříme long-short portfolia. V případě poklesu trhu tedy short pozice zvyšují naši výkonnost ve srovnání s akciovým indexem.

9. Používáte pákový efekt?

Ano. Ale s mírou a máme pro to dobrý důvod. Sofistikovaní investoři se nezajímají pouze o očekávaný výnos bez dalšího kontextu. Je to jen jedna strana mince. Očekávaný výnos by měl být vždy porovnáván s rizikem, které je podstupováno, nebo jinými slovy s nejistotou, která je s ním spojena. Při použití pákového efektu se zvyšuje očekávaný výnos, zvyšuje se však také volatilita (statistická míra rozptylu výnosů). A pro některé strategie s nízkou volatilitou, včetně naší, je malý pákový efekt přínosný a přispívá k lepšímu celkovému výkonu.

10. Může se váš algoritmus rozbít nebo se zbláznit?

Je jistě méně pravděpodobné, že se zblázní náš model, než že se zblázní lidský manažer portfolia. Náš model má předdefinované hranice a omezení, které člověk nemá. Kdyby se rozbil náš algoritmus, nemůže to způsobit přímé ztráty, protože jeho účelem je analyzovat a vybrat přibližně tisíc akcií. Jediné, co by se stalo, je, že naše doporučení by bylo náhodné, ale stále diverzifikované long-short portfolio. Naše selhání lze tedy vnímat jako investici do long-short ETF (Exchange Traded Fund). Vzhledem k tomu, že většina běžných manažerů není v dlouhém horizontu lepší než náhodný výběr, nejhorší možný scénář je průměrný index nebo průměrný manažer.

11. Jaký je váš ukazatel alfa?

Nepovažujeme alfa za výmluvnou nebo důvěryhodnou statistiku, alfa mluví o návratnosti, ale ne o rizicích, zejména když je zvažováno pouze krátké období.

12. Jaké metriky pro hodnocení kvality fondu považujete za důvěryhodné?

Používáme Sharpe ratio a dlouhodobě jej optimalizujeme. Sharpe ratio je definováno jako návratnost vůči volatilitě (riziku), proto dle nás lépe odráží kvalitu fondu. Věříme, že naše Sharpe ratio je výrazně lepší (nad 1) než průměrný ETF (0,5).

13. Jste první, kdo používá algoritmy v oblasti investování?

Ne, nejsme obecně první, ale mohli bychom být jedněmi z prvních, kdo má tento styl analýz a zaměření.

14. Kdo tedy jako první vydělal velké peníze za pomocí algoritmů?

Společnost Renaissance Technologies Inc. používá algoritmy po celá desetiletí, ale jinak. Toto říká Jim Simmons zakladatel Renaissance Technologies poté, co po celá desetiletí vydělávají přes 30 % ročně: „To, kudy povede trasa komety, se dá předpovědět snáz, než to, jak se bude vyvíjet cena akcií Citigroup. Přitažlivost akcií samozřejmě spočívá v tom, že pokud správně předpovíte jejich vývoj, vyděláte daleko víc peněz, než pokud správně předpovíte trasu komety.”

Nenašli jste odpověď?

Pošlete nám svůj dotaz. Náš tým odborníků vám odpoví.